MOBILISER MED SCENARIOBASERT TRENING

Alle organisasjoner har behov for å kontrollere risikoer og implementere planer og strategier på en kraftfull måte. Scenariobase AS bruker scenariobasert trening til å hjelpe virksomheter med å realisere sitt potensial. Veien til dette går gjennom de ansatte. Dedikerte og motiverte personer som vet hva de skal se etter, som selv har vært med og definert forskjellen mellom god og dårlig drift, som har identifisert risikoer og mulige botemidler, som sammen med sine kolleger har funnet de gode forbedringsforslagene og som på grunn av dette ikke er redd for å gjennomføre de endringer som kreves for å nå målene. Vårt verktøy for å bidra til dette er scenarier, tenkte bilder om fremtiden. De river oss løs fra trivielle hverdagsproblemer og gjør fremtiden til noe mer håndfast, noe som det går an å påvirke. Det vi forsøker er å skape handlekraft hos hver medarbeider. Handlekraft, bygd på påvirkning og forståelse, gjør hver enkelt ansatt rustet til å handle i tråd med virksomhetens planer og strategier hver dag.

Tor Arne Wæraas
Strategi og ledelse
Siviløkonom
+47 930 58 501
tor.arne.waeraas@scenariobase.com
Synnøve Hungnes
Metodedesign
Hovedfag, grafisk design
+47 922 98 765
synnove.hungnes@scenariobase.com
Jani Saarisivu
Bachelor, psykologi
+46 (0767)959900
jani.saarisivu@scenariobase.com
Oslo Strandveien 35, 1366 Lysaker
Trondheim Stiklestadvegen 3, 7041 Trondheim
Stockholm Orrvägen 11, 135 53 Tyresö
Molde Julsundveien 3, 6412 Molde
© Scenariobase AS - Alle rettigheter reservert | Utviklet av Cateno - Powered by CLAW Claw